Nowe osiedle przy Sz. Stargardzkiej w Szczecinie

1341
Wizualizacja osiedla przy Szosie <p>Stargardzkiej , źródło: Inwestor

Wizualizacja osiedla przy Szosie <p>Stargardzkiej , źródło: Inwestor

Biuro architektoniczne FBA ze Szczecina prowadzi i nadzoruje postępowanie administracyjne dla inwestycji przy Szosie Stargardzkiej w Szczecinie.

Inwestorem w projekcie zakładającym powstanie nowego osiedla zabudowy jedno- i wielorodzinnej jest FK Rubikon. Firma posiada 90% udziałów w Gulf Intermodal – przedsiębiorstwie w stanie upadłości. Dzięki tym udziałom inwestor dysponuje ponad 13 ha gruntu w pobliżu węzła drogi ekspresowej S3 oraz drogi krajowej nr 10. W przeszłości na tym terenie miesiła sie fabryka kontenerów Unikon.

 

Współpracując z biurem architektoniczny FBA inwestor jest w trakcie procedury uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej wydaniem decyzji środowiskowej.

źródło: rubikonsa.pl