Nie SwedeCenter, lecz Vastint Poland

1072
Vastint logo

Vastint logo

Vastint – to wspólna nazwa jednostek w Inter IKEA Property Division. Inter IKEA Property Division ogłasza rebranding swoich dziewięciu jednostek biznesowych pod nazwą Vastint.

Rebranding jest naturalnym krokiem wspierającym rozwój i działalność organizacji oraz umożliwia realizację planów przyszłego wzrostu.
Z dniem dzisiejszym pod wspólną nazwą Vastint połączonych zostało dziewięć jednostek biznesowych Inter IKEA Property Division: SwedeCenter (Polska), Pronam (Holandia), Galliford (Belgia), Pinus Proprius (Litwa), Larix Property (Łotwa), Interprime Properties (Rumunia), LandProp (Wielka Brytania), Vastint Land (Europa) oraz Inter Hospitality (Europa).
Vastint Holding B.V. jest spółką holdingową Inter IKEA Property Division założoną w 1989 roku w Holandii. Vastint to skrót od „Vastgoed Internationaal”, co w języku holenderskim oznacza „nieruchomości międzynarodowe”. Nazwa łączy holenderskie korzenie z dziedzictwem w postaci 25-letniego doświadczenia na polu inwestycji i rozwoju nieruchomości.
Marka Vastint stanowi dla Inter IKEA Property Division podstawę na drodze dalszej ekspansji w nadchodzących latach. Zastosowanie wspólnej nazwy wzmocni pozycję firmy i utrwali jej wizerunek renomowanego, profesjonalnego oraz rzetelnego właściciela i dewelopera nieruchomości na arenie międzynarodowej.

Vastint Holding B.V. jest spółką holdingową w obrębie Inter IKEA Property Division. Stanowi część Grupy Inter IKEA od 1989 roku. Głównym założeniem Grupy Inter IKEA jest zapewnienie ciągłego udoskonalania i trwałości IKEA Concept. Ze względu na to, że będzie on wymagać inwestycji zarówno w czasach pomyślnej jak i mniej pomyślnej koniunktury, Grupa Inter IKEA dąży do niezależności finansowej. Celem Vastint jest osiągnięcie wartości długoterminowych poprzez inwestowanie w sektorze nieruchomości. Filary działalności firmy to zarządzanie portfolio nieruchomości oraz rozwój projektów komercyjnych, włączając projekty mieszkaniowe i sprzedaż.
Firma Vastint rozpoczęła swoją działalność od nabycia istniejących portfolio, lecz z biegiem czasu przekształciła się w dewelopera nieruchomości. Działalność deweloperska obejmuje pozyskiwanie gruntów, współtworzenie planów miejscowych, projektowanie, budowę oraz wynajem. Organizacja zarządza nieruchomościami w sześciu krajach: Holandii, Polsce, Belgii, Litwie, Łotwie i Wielkiej Brytanii. Ponadto Vastint dysponuje terenami przeznaczonymi do dalszego rozwoju deweloperskiego w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Rumunii, Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Organizacja posiada również wyspecjalizowany oddział, która skupia się na rozwoju projektów sektora turystycznego, takich jak hotele i domy studenckie.
Vastint działa w kierunku pozytywnych długoterminowych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań oraz rozwoju. Wszystkie nowe i remontowane budynki będą posiadać odpowiedni poziom certyfikacji środowiskowej, jeśli to możliwe, zgodnie z uznanym międzynarodowo systemem certyfikacji. Organizacja dąży do uzyskania jak najwyższego stopnia certyfikacji, biorąc pod uwagę warunki poszczególnych projektów oraz ogólną sytuację rynkową.
Działalność Vastint nie jest powiązana z IKEA Concept, ani z działalnością handlową firmy IKEA. Vastint nie buduje sklepów sieci IKEA.

Najważniejsze dane

Budynki wynajmowane – 41
Nieruchomości wybudowane (tys. m kw.) – 428
Nieruchomości w budowie (tys. m kw.) – 104
Aktywa ogółem (mln euro) – 927
Łączne przychody (mln euro) – 57
Personel (średnia roczna) – 93