Likwidacja majątku Hydrobudowy

1120
narodowy

 

narodowyStadion Narodowy w Warszawie Źródło: Hydrobudowa

 

Spółka Hydrobudowa, jeden z wykonawców Stadionu Narodowego w Warszawie złożył wniosek do sądu upadłościowego o zmianę trybu postępowania na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku.

Na początku czerwca zarząd spółki Hydrobudowa złożył wniosek o ogłoszenie upadłości układowej. Wypowiedzenie umów kredytowych, zajęcie rachunków bankowych będących skutkiem udzielanych poręczeń oraz przedłużające się negocjację pomiędzy spółka matką PBG S.A. A wspólnymi wierzycielami spowodowały, że nieuregulowane zobowiązania Hydrobudowy wzrosły do 75 mln złotych. Zarząd spółki zdecydował także o przeprowadzeniu zwolnień grupowych (90% załogi). W opinii osób decyzyjnych spółka nie posiada zdolności od kontynuowania działalności produkcyjnym i tym samym konieczna jest zmiana trybu postępowania na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku.

 

Źródło: Hydrobudowa

www.Platforma-Deweloperska.pl