JESSICA rewitalizuje kolejne wielkopolskie miasta

1212
Browar City Czarnkow 1 jpg

Browar City Czarnkow 1 jpg

Browar w Czarnkowie, dworzec kolejowy w Wągrowcu, Centrum Rekreacji w Obornikach, stacja uzdatniania wody w Lesznie oraz adaptacja dawnego poznańskiego hotelu Polonez to jedne z ostatnich projektów rewitalizacyjnych, które uzyskały wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA.

11 grudnia w hotelu Sheraton w Poznaniu podpisano pięć kolejnych umów pożyczki JESSICA na sfinansowanie projektów miejskich z terenu województwa wielkopolskiego.
W ramach inicjatywy JESSICA – jako jedne z ostatnich projektów rewitalizacyjnych – wsparcie uzyskały Browar w Czarnkowie, dworzec kolejowy w Wągrowcu, Centrum Rekreacji w Obornikach, stacja uzdatniania wody w Lesznie oraz adaptacja dawnego hotelu Polonez w Poznaniu pod nowe funkcje społeczno-gospodarcze.
– Podpisanie kolejnych umów JESSICA jest przyjemnością, bo dowodzi słuszności decyzji, jaką podjęliśmy jako pierwsi w Europie w 2009 roku, aby wykorzystać ten sposób wspierania inwestycji w miastach – powiedział marszałek wielkopolski Marek Woźniak rozpoczynając spotkanie. – Inicjatywa została dobrze przyjęta przez partnerów i warto skorzystać z tej szansy finansowania inwestycji. Ten instrument zwrotny skłania do zastanowienia czy biznesplan jest dobry, czy jest finansowo realny. Myślenie o przyszłości projektu to jest najważniejsza rola JESSICA.
Przedmiotem projektu Browar City Czarnków jest rewitalizacja zabytkowego browaru i przystosowanie go do współczesnych wymogów rynkowych poprzez połączenie dotychczasowej funkcji fabrycznej (produkcja piwa) z handlowo-usługową. Obok historycznego układu zabudowań browaru wzniesione zostaną nowe budynki mieszczące galerię handlową, biura oraz hotel. Przez teren Browar City Czarnków przebiegać będzie trakt łączący zrewitalizowane centrum miasta z Mariną Czarnków – przystanią wodną na rzece Noteć. Przeszklony dach rozpostarty nad pasażem łączącym budynki umożliwi organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych. Z historią browaru i okolicy będzie można zapoznać się w małym muzeum. Również wiele funkcji produkcyjnych browaru zostanie udostępnionych dla zwiedzających – odsłonięta ściana ekspozycyjna jednego z budynków umożliwi obserwację przebiegu procesu produkcji piwa. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 22 mln zł, w tym udział pożyczki JESSICA 16,5 mln zł (oprocentowanie 0,78 proc.).
Celem kolejnego projektu jest stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego centrum komunikacyjnego miasta Wągrowca. Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia (w ocenie burmistrza najbrzydszego obecnie miejsca w mieście) oraz budowa parkingów ma na celu – oprócz modernizacji budynku – przystosowanie części powierzchni użytkowej dla lokalu gastronomicznego oraz salonu prasowego. Po zmodernizowaniu linii kolejowej Wągrowiec-Poznań jej wykorzystanie wzrosło o 100 procent. Przedsięwzięcie nawiązywać będzie architektonicznie do okolicznej zabudowy śródmiejskiej. Po zakończeniu realizacji projektu, powstała infrastruktura stanowić będzie własność inwestora – gminy miejskiej Wągrowiec, która przejęła już 3 ha terenu od kolei. Koszt przedsięwzięcia wynosi 8,55 mln zł, w tym udział pożyczki JESSICA 6,41 mln zł (oprocentowanie 0,75 proc.). Jest to pierwszy projekt tego instrumentu dotyczący kolei.
Projekt pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności Centrum Rekreacji Oborniki poprzez budowę nowych form rekreacji” zakłada modernizację i rozbudowę istniejącego obiektu oraz stworzenie oferty nowych usług takich jak: centrum konferencyjne, SPA, basen, squash, kręgielnia, a także zagospodarowanie otaczającego terenu. Inwestorem jest PWiK, spółka komunalna będąca własnością miasta i gminy Oborniki. Koszt przedsięwzięcia to 4,38 mln zł, w tym udział pożyczki JESSICA 3,28 mln zł (oprocentowanie 1,50 proc.).
Projekt „Modernizacja stacji uzdatniania wody Zaborowo” (inwestor: MPWiK – spółka komunalna będąca własnością gminy i miasta Leszno) zakłada stworzenie nowej, atrakcyjnej przestrzeni miejskiej umożliwiającej edukację i aktywizację mieszkańców miasta. W ramach projektu oprócz utworzenia ośrodka edukacji ekologicznej zostanie również unowocześniony proces uzdatniania wody, zaś zabytkowa stacja uzdatniania zyska nowa funkcję. Całkowity koszt brutto inwestycji wynosi 11,3 mln zł, w tym udział pożyczki 7,35 mln zł (oprocentowanie 1,00 proc.).
„Adaptacja dawnego hotelu Polonez pod nowe funkcje społeczno-gospodarcze”, czyli stworzenie centrum akademickiego jest piątym projektem, który uzyskał finansowanie ze środków JESSICA. Zakłada on modernizację budynku hotelowego tak, aby mógł on świadczyć usługi zbiorowego zakwaterowania dla studentów poznańskich uczelni. W zrewitalizowanym obiekcie obok hotelu studenckiego o wysokim standardzie oferowane będą usługi krótkoterminowego zakwaterowania dla turystów. Ponadto wynajmowane będą inne obiekty powstałe w wyniku realizacji projektu, tj. miejsca parkingowe oraz powierzchnie handlowo-usługowe. Całkowity koszt brutto inwestycji wynosi 46,9 mln zł, w tym udział pożyczki 18,2 mln zł (oprocentowanie 0,89 proc.).

JESSICA umowy 1
Ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego umowy podpisali: Jarosław Bełdowski, pierwszy zastępca prezesa zarządu BGK oraz Marek Szczepański, dyrektor zarządzający BGK. Inwestorów reprezentowali: Zbigniew Cholewicki, prezes zarządu Browar Gontyniec SA, Stanisław Wilczyński, burmistrz Wągrowca, Tomasz Pachowicz, skarbnik Wągrowca, Tomasz Augustyn, prezes zarządu PWiK w Obornikach, Mariusz Kucharski, prezes zarządu MPWiK w Lesznie oraz Paweł Wołkanowicz, prezes zarządu ZERTA.
Łączna pula środków, którą zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce wynosi 325 mln zł. Wspomniane pięć projektów zlokalizowane w Czarnkowie, Wągrowcu, Obornikach, Lesznie i Poznaniu dołączą do grupy 25 inwestycji rozrzuconych po całej Wielkopolsce, które uzyskały już wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA. W efekcie przyznano pożyczki na kwotę 300 mln zł. Do rozdysponowania na projekty miejskie pozostaje ok. 20 mln zł, jednak w trakcie oceny w BGK znajdują się wnioski o pożyczki, których wysokość przekracza tę kwotę. W sumie inwestorzy złożyli 73 projekty o wartości 1023,8 mln zł.
Spośród 30 umów podpisanych z samorządami, spółkami komunalnymi, inwestorami prywatnymi 20 projektów jest już w realizacji lub nawet zostało ukończone.
Nic tak nie cieszy jak pewność zrealizowania planu. Do zrealizowania pozostała już niewielka kwota. BGK jest bankiem z misją. W Wielkopolsce udało się ją zrealizować dzięki wizjonerstwu samorządu, o którym w 2009 roku mało kto myślał – ocenił Jarosław Bełdowski, pierwszy zastępca prezesa zarządu BGK.Cieszy, że wspieramy marszałków w prowadzeniu polityki regionalnej. Projekty pokazują, że urzędy marszałkowskie są kreatorami określonych zachowań. Mam nadzieję, że będziemy realizować JESSICA w nowej perspektywie finansowej.
Gratulacje Urzędowi Marszałkowskiemu za wykorzystanie 99 procent alokacji złożył także Christos Kontogeorgos, reprezentujący Europejski Bank Inwestycyjny. Zapewnił, że EBI będzie nadal wspierał instytucje finansujące.

JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. Jest to instrument zwrotnego finansowania (np. w formie pożyczki), co wyróżnia JESSICA od systemu dotacyjnego.

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim. We wszystkich województwach, w których BGK wdraża Inicjatywę JESSICA udzielono już wsparcia w wysokości prawie 525 mln zł na finansowanie 48 projektów miejskich.
Działając jako FROM, bank oferuje preferencyjne wsparcie finansowe inwestorom realizującym projekty miejskie. Zgodnie z założeniami Inicjatywy JESSICA, finansowane projekty mają łączyć w swej istocie aspekt komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki) z elementami społecznymi, pożądanymi z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji pozwoli zapobiec degradacji danego obszaru).

Wizualizacja: Projekt Browar City Czarnków