1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Last Update:
General update: 21-02-2018 08:14

Władysławowo – Morze Inwestycji

Wladyslawowo ośrodek żagle

Miasto czeka szereg zmian inwestycyjnych w sferze infrastruktury, ekologii i turystyki. Wieloletnie plany wydatków mają na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i polepszenie jakości życia mieszkańców. Dzięki nim stworzona zostanie również oferta dla turystów, oczekujących wysokiego poziomu usług.

W związku z celami jakie gmina stawia na swojej drodze zaplanowano szereg inwestycji, tj. poprawa jakości zagospodarowania plaż, dostosowanie kluczowych ulic do rangi deptaków spacerowych, modernizacja dworca kolejowego, budowa węzła integracyjnego, ścieżek rowerowych i organizacja szlaku kajakowego. Do końca 2017 roku planuje się pozyskać wszelkie zgody na realizację większości powyższych zadań, co pozwoli na ich faktyczną realizację w kolejnych latach 2018 – 2020.
Władysławowo od lat jest jednym z najatrakcyjniejszych kurortów nadmorskich w kraju. Oficjalne statystyki podają, że w szczycie sezonu – od połowy czerwca do połowy września – miasto odwiedza 750 tys. turystów. Wpływ na taką popularność ma długa na ponad 2 km oraz szeroka na ponad 100 m plaża nad otwartym morzem, a także doskonałe skomunikowanie miasta: łatwy dostęp do autostrady A1, szereg komfortowych połączeń kolejowych z całej Polski i bliskie usytuowanie lotniska im. Lecha Wałęsy.

Planowane inwestycje ze środków zewnętrznych

Wybrany w ostatnich wyborach samorządowych burmistrz Władysławowa Roman Kużel potwierdza, że plany inwestycyjne są bardzo szeroko zakrojone:
- Nasze miasto ma przed sobą znaczące możliwości rozwojowe. Zadania, jakie planujemy na najbliższe lata mają na celu podniesienie atrakcyjności i prestiżu Władysławowa. Inwestycje obejmą realizację szeregu zadań. W zakresie rozwoju infrastruktury miejskiej planowana jest przebudowa dworca kolejowego, rozbudowa węzła komunikacyjnego, modernizacja dróg miejskich i dojazdowych, obniżenie kosztów zużycia energii, a także rozwój turystyki wodnej, ekologii i aranżacja terenów zielonych.
Zagospodarowana zostanie również przestrzeń handlowa w mieście. W odpowiedzi na oczekiwania turystów i mieszkańców opracowano spójną linię estetyczną, która będzie obowiązywała przedsiębiorców, handlujących wzdłuż deptaków w centrum miasta. Nad estetyką stoisk miejskich będzie czuwał miejski architekt
Uliczne stragany przyczynią się do poprawy walorów przestrzennych miasta. W ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia dróg, chodników. Miasto postawiło sobie za cel uporządkowanie przestrzeni publicznej na rzecz podniesienia jej przyjazności dla ruchu pieszego. Wzorem wielu europejskich miast również Władysławowo podejmie się tworzenia nowych miejsc parkingowych poza ścisłym centrum.
Ważnym zadaniem, którego realizacja stoi przed miastem w nadchodzących latach, będzie budowa szerokiej oświetlonej kładki na plaży. Dzięki temu powstanie nowa uporządkowana przestrzeń spacerowa, która nie ma swojego odpowiednika na polskim wybrzeżu.
Wladyslawowo aleja
Władze miasta realizują również szereg inicjatyw, które mają na celu przyciągnięcie do Władysławowa prywatnych inwestorów z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Głównym celem jest rozwój oferty turystycznej, ale również rozciągnięcie sezonu turystycznego o kolejne miesiące. Coraz częściej miasto przyciąga sportowców i spacerowiczów w miesiącach poza wakacyjnych, gdyż stanowi doskonałą bazę wypadową dla mieszkańców Pomorza w trakcie weekendów. Niezbędne staje się więc stworzenie bazy usług, które zapewnią im pobyt na oczekiwanym poziomie.
Zmiany, które mają wkrótce nastąpić władze Władysławowa planują z myślą o różnych odbiorcach:
- Inwestycje, które zostaną zrealizowane w następnych latach, mają za zadanie zwiększyć komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Chcemy także, aby już niedługo Władysławowo stało się jedną z najbardziej reprezentacyjnych miejscowości nad polskim morzem, uwzględniając zarówno jakość usług, jak i estetykę przestrzeni – mówi burmistrz Roman Kużel.

Współpraca z PKP

Jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców i turystów inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata jest modernizacja głównego budynku dworca PKP Władysławowo i zaadaptowanie go do celów kulturalnych. Funkcja nowego dworca kolejowego wraz z obiektami usługowymi dla obsługi ruchu turystycznego została zaplanowana w otoczeniu istniejącego dworca w miejscu mało estetycznych obiektów tymczasowych. W planie jest stworzenie ośrodka kulturalno– bibliotecznego w ścisłym centrum miasta, wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych znajdujących się w jego obrębie. Prace obejmą również budowę parkingów dla samochodów oraz stacji dla rowerów i przekształcenie terenów dookoła dworca w strefę gastronomiczno–rekreacyjną. W jej obrębie powstaną lokale restauracyjne i ciągi spacerowe. Na terenie nowo powstałego kompleksu zostanie zainstalowany 24-godzinny monitoring i bezpłatny dostęp do sieci wi-fi.
Wladyslawowo dworzec bibl
Inspiracją stworzenia placówki kultury medialnej z przestrzenią dworcową jest ciesząca się dużą popularnością „Sopoteka" w Sopot Centrum oraz Stacja Rumia, nagrodzona wyróżnieniem dla najlepszej biblioteki publicznej świata. Autorem projektu biblioteki we Władysławowie, podobnie jak i pozostałych mediatek jest dr hab. Jan Sikora, za każdym razem tworzący w miejskich przestrzeniach miejsce, w którym turyści, pasażerowie i mieszkańcy mają okazję do interesujących spotkań towarzyskich i chwil odprężenia.
W tej sprawie 15 lipca 2016 r. podpisany został list intencyjny pomiędzy gminą Władysławowo oraz Polskimi Kolejami Państwowymi. Na jego mocy obie strony przystąpiły do realizacji następujących zadań: PKP opracowuje projekt budowlany całej inwestycji, studium wykonalności, dokumentację projektową i realizuje roboty budowlane. Gmina zobligowała się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu dostosowania możliwości prawnych do określonych zamierzeń inwestycji, a także wykończenie i wyposażenie obiektu w infrastrukturę niezbędną do realizacji nowych funkcji. Całość inwestycji ma być zakończona do 2021 roku.
Wladyslawowo dworzec

Drogi dojazdowe do Władysławowa i Jastarni – budowa węzła integracyjnego

Pośród wielu dużych inwestycji zaplanowanych przez miasto jest również przebudowa dróg, w ścisłym centrum miasta i budowa węzła integracyjnego. Zadanie obejmie wykonanie prac wielopoziomowych w zakresie: przebudowy dróg i skrzyżowań, budowy ścieżek rowerowych, chodników, miejsc postojowych, przejść w obrębie kolei i zagospodarowanie terenów zielonych. Głównym celem planów inwestycyjnych w tym zakresie jest zwiększenie liczby pasażerów komunikacji miejskiej, a także stworzenie infrastruktury, która ułatwi korzystanie z niej pasażerom przesiadającym się z rowerów. Docelowo władze gminy dążyć będą do zintegrowania połączeń autobusowych i kolei, co przyczynić się ma do sprawniejszego poruszania się po mieście wszystkich pasażerów. Wybudowanie takiego węzła zwiększy swobodę komunikacyjną, usprawni wjazd i wyjazd z miasta, a przede wszystkim poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców i przyjezdnych.
W zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodnika i miejsc postojowych projekt obejmie ulicę: Kolejową, Rybacką, Towarową i Błękitnej Armii. Dzięki temu ta część miasta zostanie włączona do wspólnych projektów rowerowych, które zwiększą nie tylko liczbę turystów, ale i przejeżdżających przez miasto zwolenników kolarstwa rekreacyjno-sportowego.
Przebudowa ciągu komunikacyjnego i stworzenie ciągu pieszo-jezdnego pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne mieszkańców, z którymi borykają się od lat. To działanie znacząco wpłynie również na podniesienie estetyki miejsca.
Budowa węzła finansowana będzie ze środków unijnych w ramach poddziałania Transport Miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze

Zmiany czekają także inne obszary na terenie gminy Władysławowo. Zaniedbany i niewykorzystany turystycznie teren ulicy Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze zostanie całkowicie odmieniony. Ulica zostanie zaaranżowana na deptak turystyczny. Nowa nawierzchnia w postaci kostki brukowej o długości 300 m oraz zagospodarowany pas zieleni to główne punkty realizowanej inwestycji przewidzianej jeszcze na 2017 rok. Wybudowany deptak będzie nie tylko ciekawym miejscem na mapie miasta, ale również podniesie poziom bezpieczeństwa i swobody komunikacyjnej na terenie Jastrzębiej Góry. Wartość całego projektu to 1.390,5 tys. zł, z czego dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 854,15 tys. zł.

Ekologiczna Turystyka Dla Aktywnych – Gminny Ośrodek Żeglarstwa „Przystań Żeglarska"

Przed gminą Władysławowo otworzyły się nowe perspektywy rozwoju turystyki wodnej i spędzania wolnego czasu jak również szkolenia młodzieży. Nad Zatoką Pucką powstanie ośrodek żeglarski. Będzie się składał z pływającego pomostu i niezbędnego zaplecza technicznego. W ich obrębie usytuowane zostanie zaplecze sanitarne oraz pozostała infrastruktura niezbędna żeglarzom. W ramach realizacji zadania zagospodarowaniu ulegnie również okoliczna zieleń miejska. Dojazd do przystani odbywał się będzie od ul. Gdańskiej, więc, aby uniknąć spiętrzenia ruchu w tym newralgicznym dla dojazdu do miasta punkcie, przebudowie ulegnie część ul. Gdańskiej, na której zbudowane zostanie nowe skrzyżowanie. Koszt realizacji tego projektu wynosić będzie 5 mln zł, a część środków na realizację zadania pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada również możliwość budowy w tym miejscu hotelu, który mógłby stać się zapleczem noclegowym dla żeglarzy i ich rodzin. Miasto posiada w okolicy działkę, która mogła by być przeznaczona pod tego rodzaju inwestycję.
Władysławowo chce sprostać oczekiwaniom zwolenników aktywnego wypoczynku, dlatego powstała inicjatywa stworzenia wspólnego szlaku kajakowego „Meandry Północy" w porozumieniu i na zasadach współpracy z gminą Puck, Krokowa, miastami Wejherowo i Reda. Szlak o łącznej długości 30 km będzie prowadził od Jastrzębiej Góry, przez Ostrowo do ujścia rzeki Czarna Wda w okolicach Karwi.
Podpisane już zostało porozumienie określające warunki współpracy partnerów projektu, a także formę i zasady finansowanie. Powołanie do życia szlaku wodnego stanowić będzie dodatkowy czynnik zachęcający do odwiedzin Władysławowa. Zadanie będzie wykonywane w latach 2017-2020. Koszt inwestycji pozostający po stronie miasta to ponad 588,5 tys. zł z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 500,25 tys. zł.

System Roweru Metropolitalnego

Władysławowo planuje także wprowadzenie elementów zrównoważonego transportu miejskiego i ekologii. Chcąc sprostać oczekiwaniom turystów i mieszkańców, a także trendom europejskim, gmina zadeklarowała swoje uczestnictwo w pomorskim projekcie Systemu Roweru Metropolitalnego. Podobnie do rozwiązań wdrażanych w dużych miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Toruń, czy wreszcie Trójmiasto głównym celem inwestycji jest rozpropagowanie roweru jako środka miejskiej komunikacji, a planowane inwestycje w budowę węzłów integracyjnych pozwolą rozpropagować intermodalny transport zbiorowy. Dwukołowce będą dostępne w dwóch opcjach: obszarowej, która zakłada możliwość wypożyczenia roweru w formie punktowo–obszarowej, w której jednoślady dostępne będą w zautomatyzowany sposób, przez aplikację mobilną z koniecznością zwrotu w punkcie jego odbioru.
System obejmie również Puck i Redę, realizujące projekt węzłowy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Część inwestycji prowadzona na terenie Władysławowa została wyceniona na 160 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosić będzie 102 tys. złotych.

Wymiar międzynarodowy – Pomorskie Trasy Rowerowe R9 i R10

Władysławowo stawia na rozwój turystyki rowerowej, dzięki której sezon będzie trwał dłużej. Kolejnym projektem w jej ramach jest budowa pomorskich tras rowerowych. Na terenie gminy Władysławowo powstanie trasa R10 o znaczeniu międzynarodowym przebiegająca przez Ostrowo, Tupadły, Jastrzębią Górę, Rozewie, Chłapowo, Władysławowo i Chałupy o długości ok. 30 km. Koszt wykonania projektu to ponad 10 mln zł.

Nie tylko inwestycje

Miasto dąży do rozwoju oferty turystycznej również w zakresie organizowanych wydarzeń. Na początku czerwca po latach do Władysławowa powracają regaty żeglarskie, które pozwolą wykorzystać wspaniałe warunki morskie, jakie oferuje pobliski portowi akwen. XXXVII Regaty Puchar Arki rozegrane zostaną w następujących kategoriach: Laser Standard, Laser Radial K i M, Laser 4.7 K i M, Open BIC K i M. Wybrane kategorie będą realizowane w trybie eliminacji do Mistrzostw Świata i Europy, a także Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Regaty wpisują się w rywalizację o Puchar Polski, ale w ich trakcie nie zabraknie też okazji do współzawodnictwa najmłodszych żeglarzy, gdyż w ich trakcie będą mogli konkurować ze sobą w niezwykle rozwijającej się w Polsce i na świecie klasie Open BIC.
Władysławowo jak co roku przygotowało dla turystów szereg atrakcji, wśród których na zbliżający się sezon zaplanowano odsłonięcia kolejnych gwiazd w Alei Gwiazd Sportu, inscenizację bitwy o Wielką Wieś, a także zawody sportowe, koncerty i spotkania ze znanymi ludźmi kultury i sceny artystycznej.