I transza obligacji Echo Investment rozeszła się błyskawicznie, deweloper emituje kolejną

1085
echo investment logo

echo investment logo

Spółka Echo Investment skróciła okres przyjmowania zapisów na I transzę obligacji do 30 czerwca br., pierwotnie zapisy planowano do 9 lipca br. Teraz zarząd podjął decyzję o emisji kolejnej transzy.

I transza obejmuje 500 tys. dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Oprocentowanie obligacji jest oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 2,95 proc. Transakcję obsługuje Dom Maklerski PKO Bank Polski w Warszawie.
Zarząd spółki podjął decyzję o emisji kolejnej transzy. Seria B obejmuje 250 tys. dwuletnich obligacji o wartości 100 zł każda.
Oprocentowanie obligacji serii B jest oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 2,85 proc. Transakcję nadal obsługuje Dom Maklerski PKO Bank Polski w Warszawie.
Seria A obligacji Echo Investment dla inwestorów indywidualnych rozeszła się wyjątkowo szybko – 500 tys. dwuletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 50 mln PLN, zostało sprzedanych w ciągu zaledwie trzech dni, z istotną redukcją. Szczegóły programu dostępne są na stronie echo.com.pl.

Echo Investment SA to jedna z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym.
Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Firma zrealizowała ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1.000.000 mkw. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.