GSM-R – nowa era łączności na kolei

1587
GSM-R kolej

GSM-R kolej

Płynniejszy ruch kolejowy oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa na torach – to efekt wyposażenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kluczowych szlaków kolejowych w infrastrukturę Globalnego Systemu Radiokomunikacji Ruchomej (GSM-R). Nowoczesny system łączności zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku na ponad 850-kilometrowej trasie od granicy z Niemcami w Kunowicach do granicy z Białorusią w Terespolu.

System pozwoli na poprawę efektywności prowadzenia ruchu kolejowego. Równocześnie wzrośnie bezpieczeństwo na torach. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ruchu pociągów będą z dużym wyprzedzeniem informowane o potencjalnych zagrożeniach na trasie. A w przypadku, gdy kierujący lokomotywą nie zareaguje na komunikat informujący o niebezpieczeństwie (np. nadmiernej prędkości) komputer automatycznie wyhamuje pojazd.
Przykładem może być słynny wypadek w Hiszpanii, gdzie pociąg wykoleił się na zakręcie z powodu nadmiernej prędkości. Gdyby Hiszpanie mieli ten system, automatycznie zareagowałby bez udziału człowieka – mówi Marek Kroc, dyrektor projektu w PLK SA.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że dzięki systemowi GSM-R polskie pociągi będą mogły swobodnie przekraczać granice innych państw, bez przymusowych postojów w celu zmiany maszynisty lub lokomotywy.
Jedną z pierwszych tras kolejowych w Polsce, która zostanie wyposażona w GSM-R jest 855-kilometrowa magistrala łącząca Kunowice z Terespolem. Obecnie na tym odcinku trwają ostatnie prace związane z instalacją 40-metrowych wież radiokomunikacyjnych GSM-R. Wzdłuż całej trasy powstanie aż 107 takich konstrukcji. Dotychczas zamontowane zostały m.in. na terenie poznańskiego Zakładu Linii Kolejowych. Równocześnie Polskie Linie Kolejowe rozbudują węzły centrali telekomunikacyjnej w Warszawie i Poznaniu (przy stacji Poznań-Garbary i przy peronie 4a na Głównym), a także podłączą do systemu nowe oraz istniejące linie światłowodowe. W ramach inwestycji położyć trzeba 1400 km światłowodów. Pozwoli to na uzyskanie standardu GSM-R na całej trasie jeszcze w tym roku.
Projekt realizowany jest w ramach pięciu kontraktów, tzw. lotów. Lot A dotyczy kompleksowej rozbudowy podsystemu BSS na odcinku Łowicz-Poznań Gł.-Kunowice linii kolejowej E20 (wraz z centralą w Poznaniu). Wybudowanych zostanie 56 obiektów radiokomunikacyjnych GSM-R. Lot B obejmuje podsystem na odcinku Łowicz-Skierniewice-Łuków na linii kolejowej C-E20 oraz Łowicz-Warszawa-Łuków-Terespol na linii E20 (wraz z rozbudową centrali w Warszawie). W ramach kontraktu powstanie 51 obiektów. Loty C i D obejmowały dostarczenie i wdrożenie licencji dla podsystemów na obu wymienionych odcinkach i zostały już zakończone. Lot E obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, instalację, uruchomienie i integrację systemu teletransmisyjnego SDH dla połączenia centrali OC1 w Warszawie z centralą OC2 w Poznaniu i ringu teletransmisyjnego w Warszawskim Węźle Kolejowym.
Budowana infrastruktura systemu GSM-R obejmuje 5 województw: lubuskie (17 wież radiokomunikacyjnych), wielkopolskie (31 wież), łódzkie (13 wież), mazowieckie (31 wież) oraz lubelskie (15 wież).
GSM-R region
Stworzenie infrastruktury GSM-R bazującej na standardzie telefonii komórkowej GSM jest pierwszym krokiem do wdrożenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Wraz z systemem ETCS, który zostanie wybudowany w następnej kolejności, znacząco wpłynie na usprawnienie ruchu kolejowego. Współpraca systemów pozwoli na transmisję w cyfrowej jakości głosu (głównie między dyżurnymi ruchu i maszynistami), danych, a nawet wiadomości tekstowych między osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie ruchu pociągów oraz umożliwi jednoczesne nadawanie i odbieranie komunikatów.
System wybrany został przez specjalna komisję Unii Europejskiej dla kolei.
Projekt „Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20/C-E 20 korytarz F na odcinku Kunowice-Terespol”, którego koszt wynosi 350 mln zł, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.