Griffin Group kupił nieruchomość z centrum handlowym Jupiter

1035
Jupiter centrum

Jupiter centrum

Nieruchomość przy ul. Towarowej 22 w Warszawie, na której znajduje się centrum handlowe Jupiter, zmieniła właściciela. Obiekt wraz z terenem 2,5 ha Griffin Group nabyło od hiszpańskiego Catalunya Banc S.A.

Transakcja została sfinalizowana 30 grudnia 2013 roku, o czym z powodu ustaleń zawartych w umowie inwestor może poinformować dopiero teraz.
Nieruchomość ze względu na swoje położenie jest atrakcyjna z punktu widzenia możliwości jej zabudowy w alternatywny, w stosunku do istniejących rozwiązań, sposób. W przyszłości zamierzamy to wykorzystać – mówi Przemysław Krych, CEO Griffin Group.
Na razie inwestor deklaruje, że przez najbliższe 2-3 lata nieruchomość wykorzystywana będzie w sposób niezmieniony, tj. jako centrum handlowe Jupiter.