Gdzie po prospekt informacyjny?

2074

Prospekt informacyjny

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nałożyła na deweloperów obowiązek między innymi dostarczenia klientom prospektów informacyjnych.

W prospekcie informacyjnym, który jest integralną częścią umowy deweloperskiej deweloper zobowiązany jest podać wszelkie szczegółowe dane realizowanego przedsięwzięcia. Ponadto ustawa deweloperska zobowiązała inwestorów do informowania przyszłych mieszkańców o planowanych inwestycjach, które znajda się w promieniu 1 km od budowanego osiedla. Deweloper musi także na bieżąco informować klientów o wszelkich zmianach, jakie następują w realizowanej inwestycji i jej otoczeniu. Sporządzenie prospektu informacyjnego nastręcza na razie deweloperom sporo trudności. Toteż wielu z nich szuka pomocy u wyspecjalizowanych firm zajmujących się przygotowaniem dokumentacji. – Deweloperzy pytają przede wszystkim o zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego, czyli przewidywanych inwestycji w obrębie kilometra od swojej budowy. Z tym mają najwięcej problemów – mówi Agata Ziarkowska z biura projektów deweloperskich URBANO z Poznania, które jest jedną z marek Platformy Deweloperskiej. URBANO przygotowało już kilka prospektów informacyjnych, m.in. dla firmy Longbridge, GGW Development, Pryzma Deweloper, czy Willa URBANO. Ostatnio firma otrzymała duży pakiet pytań od znaczącej spółki deweloperskiej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych dotyczących 13 inwestycji prowadzonych przez nią w całym kraju: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Opolu i kilku mniejszych miejscowościach woj. dolnośląskiego. Firmy są w trakcie uzgodnień warunków ewentualnej współpracy. URBANO nie tylko przygotowuje dla deweloperów prospekty informacyjne, ale następnie również aktualizuje je w terminach uzgodnionych z deweloperami.

Kontakt:  URBANO Agata Ziarkowska, Michał Urbański
ul. Wawrzyniaka 19 60-506 Poznań
tel. (61) 221 25 21, 725urbano, 724urbano 

Żrodło: poznanskie-nieruchomosci.pl

www.platforma-deweloperska.pl