Gant Development bankrutuje

1167
GANT-glowna

GANT-glowna

Gant Development potwierdził, że na 30 października wyznaczono posiedzenie wrocławskiego sądu, który ma rozpatrzyć trzy wnioski o upadłość likwidacyjną spółki. Gant zapowiedział też w komunikacie, że do dnia rozprawy będzie prowadził negocjacje z wierzycielami.

,,Zarząd emitenta oficjalnie potwierdza powziętą w dniu 07.10.2013 r. informację o złożeniu do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, trzech wniosków o upadłość likwidacyjną emitenta przez Franciszkę Kruszewską, Jacka Skwaronia i Piotra Pilwińskiego w dniu 2 października 2013 r., które zostały następnie połączone przez ww. sąd do wspólnego rozpoznania” – głosi komunikat.
,,Na dzień 30 października 2013 r. zostało wyznaczone posiedzenie ww. sądu w sprawie rozpoznania powyższych wniosków. Do ww. terminu emitent będzie prowadził negocjacje z wierzycielami” – czytamy dalej.
Wcześniej serwis Stockwatch podał, że grupa wierzycieli Gant Development złożyła w sądzie wniosek o upadłość likwidacyjną spółki. Wrocławski sąd potwierdził, że wyznaczył termin pierwszej rozprawy na 30 października.
Jeszcze na początku miesiąca spółka podała, że obligatariusze wyrazili zgodę na przyjęcie nowego terminu wykupu serii BE na dzień 9 października.
Wcześniej spółka zakładała, że we wrześniu dopnie warunki emisji konsolidacyjnej dla instytucji oraz skupu reszty niespłaconych obligacji. Na początku października Gant podawał, że nadal prowadzi negocjacje z instytucjami.
Grupa Kapitałowa Gant Development jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Aktywność deweloperska koncentruje się na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, a także sprzedaży i zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami. Grupa obecna jest w siedmiu polskich miastach: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Opole i Polanica Zdrój. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 403,38 mln zł w 2012 r. przy 412 mln zł straty netto.

Źródło: onet.pl

* * *

W dniu 30 października zarząd spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.10.2013 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w sprawie rozpatrzenia połączonych wniosków o ogłoszenie upadłości spółki, prowadzonej pod sygn. akt VIII GU 256 13. Ww. Sąd odroczył rozpoznanie sprawy na dzień 18.11.2013 r.