Spalarnia w Poznaniu ma pozwolenie na budowę

1148
ITPOK wizualizacja copyrights AD i JP

ITPOK wizualizacja copyrights AD i JP

Miasto Poznań i SITA uzyskały ostateczne pozwolenie na budowę dla Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych budowaną w systemie ppp. Powołany został także zespół monitorujący inwestycje związane z budową ITPOK oraz układu drogowego.


Pozwolenie na budowę

6 lutego 2014 r. Miasto Poznań i SITA Zielona Energia osiągnęły kolejny etap realizacji umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę i eksploatację Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) podpisanej w kwietniu 2013 roku.
Zgodnie z umową ppp SITA Zielona Energia zrealizuje nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 210.000 ton odpadów rocznie, która powstanie w sąsiedztwie elektrociepłowni Karolin, w północno-wschodniej części miasta. Koszt budowy instalacji szacowany jest na ponad 725 milionów złotych i będzie sfinansowany przez kapitał SITA Zielona Energia oraz kredyty z konsorcjum trzech banków: Pekao SA, PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego, a także środki z unijnego Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ok. 300 mln zł.
Prawomocne pozwolenie na budowę jest zwieńczeniem intensywnych prac prowadzonych pod nadzorem miasta przez SITA Zielona Energia i jej partnerów – Hitachi Zosen Inova i Hochtief – którzy w tej inwestycji dostarczają technologię i roboty budowlane. Prace te miały na celu przygotowanie projektu budowlanego ściśle według zapisów umowy ppp oraz w poszanowaniu wymagań zawartych w decyzji środowiskowej. Wszystkie te etapy były realizowane w oparciu o ściśle określony harmonogram stanowiący załącznik do umowy ppp – mówi Stephane Heddesheimer, członek zarządu SITA Zielona Energia.
Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę nastąpiło na dwa miesiące przed terminem przewidzianym w harmonogramie. Pozwoli to rozpocząć prace budowlane wcześniej niż planowano, co z kolei korzystnie wpłynie na absorpcje środków unijnych przeznaczonych dla projektu ,,System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”, w ramach którego realizowany jest ITPOK.
Bożena Przewoźna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaznacza, że ITPOK zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2016 r. i będzie eksploatowana przez następne 25 lat przez SITA Zielona Energia. Projekt pozwoli miastu spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego prawa.

Zespół monitorujący

W wyniku prowadzonych rozmów pomiędzy władzami miasta Poznania i gminy Czerwonak, w dniu 24 grudnia 2013 roku prezydent miasta powołał zarządzeniem zespół ds. monitorowania inwestycji związanych z budową Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz układu drogowego dla potrzeb funkcjonowania ITPOK. W skład zespołu weszli przedstawiciele gminy Czerwonak, miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich oraz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu(władze i mieszkańcy gminy Czerwonak protestowali przeciwko lokalizacji spalarni przy jej granicy; w zamian wladze Poznania zobowiązały się rozbudować uklad drogowy w sąsiedztwie inwestycji).
Jak podkreśla zastępca prezydenta Poznania Mirosław Kruszyński zespół ma za zadanie monitorowanie procesu inwestycyjnego związanego z budową układu drogowego i ITPOK oraz informowanie mieszkańców gminy Czerwonak i miasta Poznania o postępach prac. Pierwsze spotkanie powołanego zespołu odbyło się w 31 stycznia 2014 roku, na którym omówiono projektowany układ drogowy wraz z planowanym harmonogramem prac i zasady realizacji inwestycji związanej z budową ITPOK. Rozpoczęcie prac związanych z budową ITPOK planowane jest na kwiecień br.

Partnerzy

Miasto Poznań

Piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce (552,4 tys. mieszkańców) i siódme pod względem powierzchni (262 km kw.). Poznań jest powiązany ekonomicznie i komunikacyjnie z otaczającym go powiatem poznańskim oraz gminami Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem, tworząc razem z nimi aglomerację poznańską zamieszkałą przez ponad 1 mln osób. Miasto jest ośrodkiem przemysłu, handlu, logistyki i turystyki. Funkcjonują tu Międzynarodowe Targi Poznańskie – największe i najstarsze centrum wystawiennicze w Polsce. Poznań to ośrodek akademicki, naukowy i kulturalny.

SITA Zielona Energia

SITA Zielona Energia została utworzona przez SITA Polska (należącą do Suez Environnement) i Marguerite Waste Polska (należącą do Funduszu Marguerite) w celu wzięcia udziału w pierwszym w Polsce projekcie ppp z sektora gospodarki odpadami. 8 kwietnia 2013 SITA Zielona Energia zawarła z Miastem Poznań umowę o ppp dla realizacji ITPOK w Poznaniu.

SITA Polska

Od 1992 roku SITA Polska oferuje kompleksowe usługi samorządom lokalnym oraz przedsiębiorcom w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości w miastach. SITA Polska zatrudnia 2600 osób i zagospodarowuje ponad 960.000 ton odpadów rocznie, stawiając sobie za cel stały wzrost poziomu recyklingu i odzysku.

SUEZ ENVIRONNEMENT

Zasoby naturalne nie są nieskończone. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paryż: SEV, Bruksela: SEVB), wraz ze swoimi spółkami, uczestniczy na co dzień w ochronie zasobów naturalnych, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla mieszkańców i przemysłu. SUEZ ENVIRONNEMENT zaopatruje w wodę pitną 97 milionów osób, usługami asenizacyjnymi obejmuje 66 milionów osób oraz zagospodaruje odpady odebrane od blisko 57 milionów mieszkańców. SUEZ ENVIRONNEMENT zatrudnia 80.410 pracowników i jest światowym liderem w dziedzinie gospodarki wodnej i odpadowej. Grupa jest obecna na pięciu kontynentach. SUEZ ENVIRONNEMENT, w której GDF-SUEZ posiada 35,7 proc. udziałów, osiągnął w 2011 r. obroty w wysokości 14,8 mld euro.

MARGUERITE FUND

The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure („Marguerite Fund”) został utworzony przy wsparciu sześciu wiodących w Europie publicznych instytucji finansowych (Caisse des Dépôts et consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Europejski Bank Inwestycyjny, Instituto de Crédito Oficial, KfW, PKO Bank Polski) w celu realizacji kapitałochłonnych inwestycji w infrastrukturę. Funduszowi doradza niezależna firma doradcza, Marguerite Adviser S.A. Fundusz przeznaczył dotychczas około 300 mln euro na projekty należące do sektorów infrastruktury transportowej i energii odnawialnej o łącznej wartości przekraczającej 4 mld euro. Spośród 9 projektów finansowanych przez Fundusz Marguerite, zlokalizowanych w 7 krajach Unii Europejskiej, dwa znajdują się w Polsce.

Wizualizacja ITPOK w Poznaniu – Anna Dąbek i Jakub Potok