650 mln euro na refinansowanie 28 obiektów handlowych

1099
metro CH

metro CH

Konsorcjum, na czele którego stoi Aareal Bank, zrefinansowało pożyczkę w wysokości 650 mln euro dla portfela obiektów handlowych w Polsce. Jest to największa tego typu transakcja od wielu lat w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Pożyczkobiorcami jest grupa spółek celowych należących do konsorcjum inwestycyjnego składającego się z Apollo RIDA, AREA Property Partners oraz AXA Group. Sam portfel obejmuje 28 centrów handlowych, parków handlowych i hipermarketów w Polsce, których powierzchnia najmu wynosi nieco poniżej 708 tys. mkw. Jego szacunkowa wartość to około 1,2 mld euro. Obiekty są wynajmowane głównie spółkom stowarzyszonym Metro Group.

Aareal występuje w roli głównego organizatora, agenta kredytu i zabezpieczeń. Transza przyznana przez Aareal Bank wynosi 250 mln euro. W konsorcjum pożyczkodawców znajdują się także Helaba oraz Deutsche Pfandbriefbank – banki wyasygnowały po 100 mln euro. Trzema pozostałymi bankami uczestniczącymi w transakcji są Hypothekenbank Frankfurt, Bank Zachodni WBK oraz Bank Pekao.

Źródło: Eurobuild CEE